Bergensbanen

27. november 2009, anledning Bergensbanens hundreårsmarkering, sendte NRK et syv og en halv times opptak av hele turen, fra Bergen til Oslo S. Til NRKs overraskelse ble dette en utrolig suksess, noe som førte til at det ble sendt i reprise 1. juledag. I ettertid er opptaket blitt gjort tilgjenglig internett, med en åpen lisens.

Dataen brukt her er hentet fra;

... og et flott ikon fra Matthias Stasiak.

Klikk på dette vinduet for å gå til Bergen...

0 moh.
!Toget er utenfor skjermen. Ta meg til toget!